Nowy Rok i nowe miasta. W Polsce już niemal 1000

Od 1 stycznia 2021 roku w Polsce zwiększy się liczba miast, nowych miast. Będzie ich o dziesięć więcej – zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta.

Na dolnym Śląsku przybędzie jedno nowe miasto, będzie to w powiecie ząbkowickim – Kamieniec Ząbkowicki. 

Tym samym w Polsce będzie już niemal tysiąc miast.

Za pozytywnym rozpatrzeniem wniosków o nadanie statusu miasta przemawiają m.in. cechy funkcjonalno-przestrzenne, świadczące o miejskim charakterze tych miejscowości. 

Nadanie statusu miasta jest poprzedzane konsultacjami społecznymi z mieszkańcami, a następnie opiniowane przez Radę Gminy. Uzyskanie statusu miasta wiąże się też ze zmianą wizerunkową i większym prestiżem miejscowości. Może przynieść także wymierne korzyści, na przykład zyskanie na atrakcyjności inwestycyjnej czy możliwość starania się o fundusze związane z rozwojem obszarów miejskich.

Według danych GUS (stan na 1 stycznia 2019 roku) do tej pory istniało w Polsce 940 miast. Były to 302 gminy miejskie oraz 638 miast położonych w gminach miejsko-wiejskich.

TZ, Fot. Kurier Legnicki

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *