Spis powszechny zagrożony!!!

Zaplanowany na bieżący rok Narodowy Spis Powszechny jest zagrożony.

Zgodnie z planem ma się rozpocząć 1 kwietnia i zakończyć 30 czerwca 2021 r.

Jednak ze względu na panujące warunki epidemiologiczne może zostać przedłużony nawet do 30 września. 

Jego zadaniem jest dostarczenie informacji administracji publicznej dotyczących stanu i struktury demograficznej, społecznej, ekonomicznej Polski. 

To nie tylko dane statystyczne, ale także informacje pozwalające władzom państwa i samorządów na realizację różnego rodzaju przedsięwzięć o charakterze społecznym.

Udział w spisie jest obowiązkowym. Kto zaś odmówi może się spodziewać kary grzywny. 

Rachmistrz spisowy będzie zadawał swoim rozmówcom pytania dotyczące: wieku, płci, obywatelstwa, adresu, stanu cywilnego, wykształcenia, aktywności zawodowej, ewentualnej niepełnosprawności, ale także narodowości, języka, wyznania czy tak prozaicznych spraw jak liczby pokoi w mieszkaniu.

Spis jest przeprowadzany raz na dziesięć.

NSP jest jednak zagrożony przede wszystkim w sensie jego jakości i dokładności. Decydującą rolę w jego przeprowadzaniu mają bowiem oprócz służb Głównego Urzędu Statystycznego samorządy.

Te zaś zostały w niezwykle dotkliwy sposób prestiżowo obrażone, gdyż Gminni Komisarze Spisowi – a więc wójtowie, burmistrzowie, prezydenci – nie otrzymali żadnego wynagrodzenia za wykonanie ubiegłorocznego Powszechnego spisu Rolnego.

Nagrody, które de facto miały być dla nich pensją za przygotowanie i przeprowadzenie spisu zostały bowiem cofnięte, anulowane.

Teraz, co wydaje się oczywiste mogą wykonywać swoje obowiązki w zakresie przeprowadzenia spisu powszechnego bardzo literalnie.

A to dla każdego działania o tak ogromnej skali stanowi poważne zagrożenie.

AK, Fot. Kurier Legnicki

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *