Dostęp do dokumentacji medycznej bez zwłoki

Do dokumentacji medycznej ma nie tylko leczony w danej placówce pacjent. Może zostać ona udostępniona jego ustawowemu przedstawicielowi albo osobie, którą pacjent do tego upoważnił. 

Udostępnianie dokumentacji medycznej następuje na żądanie – wniosek uprawnionych do tego osób lub przedstawicieli. A co istotne wniosek nie musi być sformułowany na piśmie, ale może mieć formę ustną czy zostać przekazany za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. 

Udostępnienie dokumentacji medycznej powinno odbyć się bez zbędnej zwłoki, a więc możliwie najszybciej. 

Co ważne upoważnienie w tej sprawie złożone w jednym zakładzie – podmiocie medycznym upoważnia do dostępu także w innych.

Nie bez znaczenia jest także fakt, iż podmiot medyczny nie ma prawa żądać wskazania celu w jakim dokumentacja jest udostępniania.

Pierwszy egzemplarz dokumentacji – pierwsza kopia jest udzielana darmowo, dopiero kolejne na koszt osoby, która je odbiera.

AK, Fot. Kurier Legnicki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *