Drogi proste i bez dziur?!

Nośność, równość, właściwości przeciwpoślizgowe, stan powierzchni nawierzchni – to tylko niektóre z parametrów jakie są brane pod uwagę przy ocenie dróg administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

Specjalistyczne urządzenia wykorzystywane do ich sprawdzania potrafią ocenić: wskaźnik ugięć nawierzchni, wskaźnik skrzywień nawierzchni, wskaźnik spękań czy wiele innych parametrów pomocniczych. 

Dzięki temu wiadomo, że stan dróg pod kuratelą GDDKiA stopniowo się poprawia.

Wystarczy przypomnieć, że w 2001 roku w dobrym stanie było zaledwie 28,5 proc dróg krajowych, a teraz (2020 r.)  już niemal 60 proc.

Wtedy dróg w stanie niezadowalającym było aż 37,5 proc. zaś obecnie tylko 24 proc.

Natomiast w złym stanie było ich aż 34 proc., gdy dziś jest to niespełna 14 proc. 

Te i wiele innych krzepiących dla kierowców danych wynikają ze specjalnego raportu jaki przygotowała GDDKiA.

Nie zmienia to faktu, iż do doskonałości drogom w Polsce jest jeszcze daleko… A czasami bardzo daleko…

Wcześniej pisaliśmy już na temat cen dróg:

PS, Fot. Kurier Legnicki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *