Budynki będą miały paszporty…

Stopniowe wprowadzanie obowiązkowych minimalnych norm charakterystyki energetycznej dla wszystkich typów budynków, aktualizacja ram świadectw charakterystyki energetycznej, wprowadzenie standardu głębokiej renowacji budynków oraz paszporty renowacji budynków – to podstawowe założenia rewizji norm i praw europejskich związanych z wprowadzaniem Zielonego Ładu, co ma być jednoznaczne z ekologizacją budynków w UE. Czyli także w Polsce.

Aby do tego doprowadzić odpowiednie akty prawne będą musiały być poddane rewizji, sprawdzeniu, a w konsekwencji prawdopodobnie zmianie.

Teraz właśnie trwają konsultacje m.in. społeczne w tej sprawie.

Jeśli tak się stanie to jest wysoce prawdopodobne, iż stopień termomodernizacji budynków w państwach UE będzie musiał być zwiększony – poprawiony.

Przepisy będą więc obligować właścicieli różnego rodzaju budynków do ich lepszego zabezpieczenia energetycznego, co niewątpliwie będzie się wiązało z poważnymi nakładami finansowymi. Będzie to dotyczyło wszystkich, bo nie tylko prywatnych właścicieli budynków, ale także samorządowych, państwowych czy przedsiębiorców oraz budynków użyteczności publicznej, a więc przychodni, urzędów, różnych instytucji.

PS, Fot. Kurier Legnicki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *