Tak będzie wyglądała reforma służby zdrowia. Wiemy od czego się zacznie

KurierLegnicki.com.pl – informował już o przygotowywanych przez rząd planach reformy służby zdrowia, w tym szpitalnictwa.

Dziś więcej szczegółów. 

Na podstawie przygotowań specjalnego zespołu ekspertów powołanego przez Ministra Zdrowia, który przedstawił – Założenia reformy podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne, zdecydowano się na rekomendację rozwiązania jakie ma być wprowadzone w życie.

To utworzenie Agencji Rozwoju Szpitali oraz sprawdzenie sposobu funkcjonowania szpitali, m.in. ich sytuacji ekonomiczno – finansowej, struktury, realizowanych świadczeń zdrowotnych.

W efekcie szpitale zostaną podzielone na kategorie, w tym najgorszą czyli przejmowaną do zarządzania i naprawy przez ARS. 

Kiedy i jak będzie realizowany ten wariant reformy służby zdrowia?

PS, Fot. Kurier Legnicki

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *