Coraz więcej cudzoziemców. Polaków coraz mniej…

Szacunkowe danych różnych ekspertów  czy instytucji mówią, iż w Polsce jest obecnie około miliona do dwóch milionów cudzoziemców, którzy pracują w różnych branżach i zakładach w Polsce.

Tymczasem z danych oficjalnych wynika, że obecnie jest pół miliona cudzoziemców posiadających ważne zezwolenia na pobyt.

W przeważającej części, bo 55 procent to obywatele Ukrainy. Sporą grupę stanowią także Białorusini.

Kolejno to Niemcy, Rosjanie, Wietnamczycy, Hindusi, Gruzini, Włosi, Chińczycy oraz Brytyjczycy, których jest średnio kilka do kilkunastu tysięcy.

Niemal 70 procent z nich na oficjalne – zgodne z prawem – zezwolenia na pracę.

Zwykle to osoby do 40 roku życia, a pozostali są średnio w wieku 40 – 59 lat.

Natomiast jak wynika z ostatnich danych Głównego Urzędu Statystycznego (raport ws. ludności, jej struktury, ruchu w przekroju terytorialnym) na koniec 2019 roku liczba ludności w Polsce zmniejszyła się o niemal 29 tys. osób w podrównaniu do końca 2018 r. 

W 2019 r. zarejestrowano 375 tys. urodzeń żywych, a zmarło 410 tys. osób. 

Warto przypomnieć, że liczba ludności naszego kraju zmniejsza się stopniowo od 2012 roku.  

TZ, Fot. Kurier Legnicki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *